سنتور هفت دستگاه بهراد-ذولانی

سنتور هفت دستگاه بهراد-ذولانی به نوازندگان حرفه ای این ساز آزادی عمل فراوانی در تغییر کوک سریع ازهر دستگاه به دستگاه دیگر در اجرای زنده که از مشکلات اساسی سنتورهای رایج می باشد می دهد به گونه ای که نوازنده ظرف چند ثانیه قادر به تغییر دستگاه خواهد بود.
علاوه بر آن سنتور هفت دستگاه به دلیل داشتن گوشی های متفاوت قابلیت بالایی در نگهداری کوک دارد.
سنتور هفت دستگاه دارای صدایی بسیار زیبا و مناسب ضبط در استودیو و صدا برداری در اجرای زنده می باشد . سنتور های رایج به دلیل همهمه ی زیاد و داشتن فرکانس های ناخواسته همیشه مشکلات زیادی را در صدابرداری ایجاد می کنند . درحالیکه در این سنتور اشکالات ذکر شده با تراش مخصوص صفحه و پل گذاری جدید به طور محسوس مرتفع شده.

این پست در دسته متفرقه ارسال شده است. برای بوک مارک کردن آن به این لینک مراجعه نمایید